NHÀ THẦU HỆ THỐNG CƠ - ĐIỆN

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ, trung tâm, hệ chiller... hệ thống thông gió kho lạnh, phòng sạch cho nhà xường, tòa nhà. Tư vấn ...